Gross-Born – Oflag IID : Annonce d'une activité théâtrale, sportive, musicale ? ».

Gross-Born – Oflag IID : Zapowiedź działalności teatralnej, sportowej, muzycznej? ».